Online

We hebben 3 gasten online

Foto's praktijk

boom.jpg
Welkom Diabetes

Diëtiste en diabeteseducator

Diabetes of suikerziekte komt steeds vaker voor. Om deze mensen nog beter te informeren en te begeleiden, ben ik in de hogeschool van Gent hiervoor een speciale opleiding gaan volgen.

Voor de diabeten is het heel belangrijk dat ze de juiste behandeling krijgen. Op deze manier kunnen onnodige complicaties voorkomen worden.

Voor diabetespatiënten zijn er speciale regelingen getroffen voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van dieetadvies. Zo heb je diabetespatiënten die in het bezit zijn van een diabetespas, diabetespatiënten die opgenomen zijn in een zorgtraject of diabetespatiënten die opgenomen zijn in een diabetesconventie (ziekenhuis). Hier volgt een kort overzicht:

 

(1) diabetespatiënten die in het bezit zijn van een diabetespas:

 

Uw huisdokter kan ervoor zorgen dat u in het bezit komt van een diabetespas. Enkel diabetespatiënten die geneesmiddelen (pillen) nemen voor hun suikerziekte of diabetespatiënten die nog geen geneesmiddelen nemen voor hun suikerziekte, komen in aanmerking voor een diabetespas. Diabetespatiënten die insuline gebruiken, komen niet in aanmerking voor een diabetespas. Dit omdat insuline afhankelijke diabetespatiënten meestal in een zorgtraject zitten of in een diabetesconventie zijn opgenomen.

Indien u in het bezit bent van een diabetespas, kan u jaarlijks genieten van 2 (gedeeltelijk) terugbetaalde consultaties van 30 minuten. Hierbij vermeld ik wel dat het grootste gedeelte van de consultatie wordt terugbetaald. De tarieven die mogen aangerekend worden voor een diabetespas, zijn vastgelegd door het RIZIV. Deze kunnen jaarlijks wijzigen.

Om gebruik te maken van deze terugbetaalde consultatie, heeft u uw diabetespas nodig en een verwijsbrief van uw huisdokter.

 

(2) diabetespatiënten die opgenomen zijn in een zorgtraject:

 

Zowel de huisdokter als uw behandelende endocrinoloog (diabetesspecialist), kunnen deze papieren voor u in orde maken. Enkel diabetespatiënten met diabetes type 2 die behandeld worden met insuline (één of twee inspuitingen/dag) of met een incretinemimeticum (inspuiting) komen hiervoor in aanmerking. Ook diabetespatiënten die orale medicatie (pillen) nemen en waarbij bovenstaande behandelingen overwogen werden.

Indien u opgenomen bent in het zorgtraject, kan u jaarlijks genieten van 2 (gedeeltelijk) terugbetaalde consultaties van 30 minuten. Hierbij vermeld ik wel dat het grootste gedeelte van de consultatie wordt terugbetaald. De tarieven die mogen aangerekend worden voor het zorgtraject, zijn vastgelegd door het RIZIV. Deze kunnen jaarlijks wijzigen.

Om gebruik te maken van deze terugbetaalde consultatie, heeft u uw bewijs nodig dat u opgenomen bent in het zorgtraject en een verwijsbrief van uw huisdokter.


(3) diabetespatiënten die opgenomen zijn in een diabetesconventie (ziekenhuis):


Enkel insuline afhankelijke diabetespatiënten kunnen worden opgenomen in een ziekenhuisconventie. Deze personen kunnen terecht bij de diëtiste die in het desbetreffende ziekenhuis werkzaam is.

 

wachtkamer